متن آهنگ زیبای استاد مظهر خالقی با عنوان:

گل نیشان، گل نیشان

 

گؤل نیشان، گؤل نیشان

 

گناه من چی بود

که سرنوشت این را برایم خواست

سرنوشت بر سرم آورد

تو خودت هم می‌دونی

گل نیشان، گل نیشان

زیبا رو، پریشان حالم

هرچند در غریبی اغتاده ام

نمی شکنم عهدو پیمانم را

***

شرط است تا زمانی که قلبم در سینه بتپد

تا غنچه بروید

تا بلبل در باغ ها باشد

دل از دوریت آرام نگیرد

ای عروس کردستان،

ای آیینه دلدادگی

دل دائم به یاد توست

در مستی و در بیداری

گل نیشان، گل نیشان

زیبا رو، پریشان حالم

هرچند در غریبی اغتاده ام

نمی شکنم عهدو پیمانم را

ده‌سه‌لاتی من چی بوو

نه‌ردی به‌ختم وای هانی

چه‌رخی چه‌پ وای لئ کردووم

تؤ بؤ خویچت ده‌زانی

گؤل نیشان، گول نیشان

ئه‌سمه‌ر حالم په‌رئشان

هه‌رچن که‌وتمه غه‌ریبی

ناشکئ نم عه‌هدوو په‌یمان

***

شه‌رته تا دل زیندوو بئ

شه‌رته تا غونچه بروئ

تا بلبل له باخان بئ

دل له  دوریت نه‌سره‌وئ

ئه‌ی بوکی کورده‌واری،

ئه‌ی ئاوئنه‌ی دلداری

دل دایم یادی تؤیه

له مه‌ستی و له بئداری

گؤل نیشان، گول نیشان

ئه‌سمه‌ر حالم په‌رئشان

هه‌رچن که‌وتمه غه‌ریبی

ناشکئ نم عه‌هدوو په‌یمانتاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | 12:46 | نویسنده : روله ی کرد |

متن آهنگ لری - (دالكه) مادر - فرج اله علی پور

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی                                گوتنه که زیر پاته او بهشته جاودونی

مادر، مادر نازنینم، ای فرشته آسمونی، چقدر درست گفته اند كه بهشت جاودانی زیر پای توست

نمی ام و دار دونیا یه تاری د گیس اسبیت           ار د مه تو جوو بحایی جون شیرینم مییم سیت

یه تار از موی سفیدت را به تمام دنیا نمی دهم، اگر تو از من جان بخواهی، جان شیرینم رو به تو می دهم

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی                                    گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

مادر، مادر نازنینم، ای فرشته آسمونی، چقدر درست گفته اند كه بهشت جاودانی زیر پای توست

چنی شویاکه نوحووفتی نشسی و پا گووارم                 دالکم چشیات هم آسمونو هم آسارم

چه شب ها که نخوابیدی و نشستی پای گهواره ام، مادرم چشمان تو، هم آسمون و هم ستاره من است.

ار که سوزم و ار که گرمم گرمی دسه تو دارم                   چو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

اگر که سبز هستم و اگر گرم هستم، همه از گرمی دست تو است ( همه چیز را از تو دارم) من چو خورشید لب بام هستم و فقط با تو  روزگارم شاد است.

چنی شویاکه نوحوفتی نشسی و پا گووارم                       دالکم چشیاته آسمونو هم آسارم

چه شب ها که نخوابیدی و نشستی پای گهواره ام، مادرم چشمان تو، هم آسمون و هم ستاره من است.

ار که سوزم و بهارم هر چه دارم د تو دارم                      چو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

اگر که سبز هستم و اگر گرم هستم، همه از گرمی دست تو است ( همه چیز را از تو دارم) من چو خورشید لب بام هستم و فقط با تو  روزگارم شاد است.

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی                               گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

مادر، مادر نازنینم، ای فرشته آسمونی، چقدر درست گفته اند كه بهشت جاودانی زیر پای توستتاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 12:49 | نویسنده : روله ی کرد |
در این پست متن آهنگ خوشگه خاصگم كه در باب فرهنگ است و تشویق انسان ها به سنت ها و رسوم اصیل و پاك است.

آی خویشکه خاصگم

لباس کردی پوش
,لباس کردی پوش
رسمو رسموت نکی فراموش,نکی فراموش
فراموش نکی مو کردوانیم,موکردوانیم
اصیلو نجیب سخاوداریم ,سخاوداریم
لباس کردی فرمی شیرینه,لباسه کردی فرمی شیرینه
ووینه ی نیه وی سرزمینه ,وی سرزمینه
*************************
لباست کردی عزیز مریوانی بود
باب نازاران آی باوجانی بود
لباست حریر آی یا گل ونی بود
باب نازاران کوکاونی بود
لباست کردی عزیز کرماشانی بود
بابه نازاران آی بزرگواری بود
ار لباست رنگی زردو قرمز بود
بابه نازاران سنو سقز بود
لباست کردی جنسه شاهی بود,جنسه شاهی بود
بابه نازاران چمچمالی بود,چمچمالی بود


****************************
لباست کردی عزیز کردی جافی بود
بابه نازاران گیان ایلماخی بود
لباست کردی عزیز کوردستانی بود
بابه نازاران ایلخانی بود
لباست جافی عزیز یا دورانی بود
بابه نازاران یا هورامانی بود
ای لباست کوردی مایه ی شادی بود
بابه نازاران مهابادی بود
ای عزیزانم نکی فراموش نکی فراموش
نژاده کردی هه کردی بپوش هه کردی بپوش
خویشکه خاصگم لباس کردی پوش
لباس کردی پوش
رسمو رسموت نکی
فراموش نکی فراموشتاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 23:17 | نویسنده : روله ی کرد |

خویشگه خاصگم کورده واره گم

                          اصیل و نجیب وفاداره گم

خویشگه خاصگم تو شیره ژنی

             هم دایه ی کاوه و هم دایه ی منی

خویشگه خاصگم لکی یا لری

                      سنجاوی گوران جافی کلهری

خویشگه تو دایه ی نیشتمانمی

                         شیره ژنگه ی کوردستانمی

خاص خود بناسه و با اصالتی

                        هم خاون ایمان هم نجابتی

با آرایشی زلف و شانه بو

                   نه رنگ و روغن دس بیگانه بو

خو تو رژیده ی نازار،پروردگاری

                نه محتاج رنگ نازار نه وه نگاری

جمالی خاصه خداداده بو

                   بی رنگ و ریا صاف و ساده بو

لباست بیلا فرم وطن بو

           لایق وه خوشی وه زماوند(زماون) بو

هلپرکه ت بیلا گَریان گَریان بو

                   مردم وه سیران بالاد حیران بو

سته یقه دوزعازیز بالاپوشت بو

                  کالای بیگانه نازار فراموشت بو

وه کلاو زرین عازیز زرین مقامت

               پنهان که عازیز زلفان خیاتی خانت

لچک شل بکه وه ریوش و ریشال

                    تا بوده پرچین نمای خط و خال

ادامه مطلب ترجمه فارسی

http://taraneh7kurd.blogfa.com/post/14ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 15:25 | نویسنده : روله ی کرد |

هاژارِه‌ی شاوان کاری پیم کِردَ عازیزم

اندوه شب‌ها بلایی بر سر من آورده عزیز من

عاجز لَدِل بِیم راضی وَ مِردَن ای هاوار

عاجز از دلم شدم و راضی به مردن، ای هوار

شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه

یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خواب بر من حرام است

شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ

راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد

ای داد ای بیدَاد، کَس دیار نِیَه، عازیزم

ای داد، کسی پیدایش نیست عزیز من

کَس لَدردِ کَس خَوَردار نِیَه عازیزم

کسی از درد کسی خبر ندارد عزیز من

شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه

یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خواب بر من حرام است

شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ

راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد

خُوَام کرمانشانی، یارَم قصریه، عازیزم

خودم کرمانشاهیم، یارم قصر شیرینی

خاطرخوای بیمَ، تقصیرَم نیَه، ای هاوار

خاطرخواه شدم، گناه از من نیست، ای هوار

شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه

یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خواب بر من حرام است

شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ

راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد

تاريخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393 | 23:25 | نویسنده : روله ی کرد |

شیرین و شیرین
با صدای خواننده قدیمی شهاب جزایری
اولین خواننده این اهنگ در دهه پنجاه شمسی

ایشن له‌دوریت فره هولمه
شیرین گیان - شیرین آی گشت که‌س
چه نه بیستون غه م له کولمه
شیرین گیان - کو بیستون چه‌س
کو وه‌کی بیستون ارام چو خاکه
شیرین گیان - له توره‌ش کیشم
له کو وه‌کی غه‌مت جه‌رگم پرچاکه
شیرین گیان - هی نازداره‌که‌م

شیرین و شیرین شیرین گشت که‌سم
ناز دار شیرین - ناز شیرین - شیرین گشت که‌سم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم

وه زه‌خم تیشه عُقده خالی که‌م
شیرین گیان - عُقده‌ی وه رینم
و زوان تیشه نال و زاری که‌م
شیرین گیان - تیشه کی شینم
یه‌شو ارای چه له بیستون ناد
شیرین گیان - ده‌نگه‌کی تیشه‌م
هاتمه له خواوت نازت وه‌کیشم
شیرین گیان - هی نازداره‌که‌م
شیرین و شیرین شیرین گشت که‌سم
ناز دار شیرین - ناز شیرین - شیرین گشت که‌سم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم
تاريخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393 | 16:9 | نویسنده : روله ی کرد |

له دیار حسنت من خوشه چینم
چو دزد راهزن هایله کمینم
جوان بیم له عشق تو پیرم کردی
و زنجیر زلف اسیرم کردی

گیان گیان و گیان گیانکم
صد گیان شیرین و قربانت کم
آرامی گیانکم شیرین زوانکم

خدا داد له دست چاورش چاورشان
خوش خو خوش لهجه ی شیرین مهوشان
م و کو بچم رو و کی بارم ؟
و هر کو بچم هر گرفتارم

گیان گیان و گیان گیانکم
صد گیان شیرین و قربانت کم
آرامی گیانکم شیرین زوانکم

ساقی و ساغر باده و باده خوار
مست و مخموریم و له عشق دلدار
سرمست له نشئه ی باده ی الستیم
له کلیسای عشق صنم پرستیمتاريخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393 | 16:6 | نویسنده : روله ی کرد |

هر شو له‌دوریت فره هولمه || هر شب از دوریت خیلی بیقرارم
شیرین گیان – شیرین آی گشت که‌س || شیرین جان، شیرین ای همه کسم
چه‌نه بیستون غه‌م له کولمه || به اندازه بیستون غم بر پشتم است
شیرین گیان – کو بیستون چه‌س؟ || شیرین جان، كوه بیستون چی هست (در مقابل غم تو)
کووه‌کی بیستون ارام چو خاکه || كوه بیستون برایم چون خاك است
شیرین گیان – له توره‌ش کیشم || شیرین جان،‌ (به عشق تو، خاکش می‌کنم و) به توبره‌اش می‌کشم
له کووه‌کی غه‌مت جه‌رگم پرچاکه || از كوه غمت جگرم پر چاک است
شیرین گیان – هی نازداره‌که‌م || شیرین جان ای نازدار من

شیرین و شیرین، شیرین گشت که‌سم || شیرین و شیرین شیرین همه کسم
ناز دار شیرین – ناز شیرین – شیرین گشت که‌سم || نازدار شیرین، ناز شیرین، شیرین همه کسم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم || عشق تو داده تیشه به دستم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم || عشق تو داده تیشه به دستم

وه زه‌خم تیشه عُقده خالی که‌م || با زخم تیشه عقده (دلم را) خالی می‌کنم
شیرین گیان – عُقده‌ی وه رینم || شیرین جان عقده خالی می‌کنم
و زوان تیشه نال و زاری که‌م || به زبان تیشه ناله و زاری می‌کنم
شیرین گیان – تیشه کی شینم || شیرین جان، تیشه هم برایم شیون میكند

یه‌شو ارای چه له بیستون ناد || یك شب برای چه از بیستون نیامد
شیرین گیان – ده‌نگه‌کی تیشه‌م || ،شیرین جان، صدای تیشه‌ام
هاتمه له خواوت نازت وه‌کیشم || (برای این‌که) آمده ام به خوابت نازت بکشم
شیرین گیان – هی نازداره‌که‌م || شیرین جان، ای نازدار من

شیرین و شیرین شیرین گشت که‌سم || شیرین و شیرین شیرین همه کسم
ناز دار شیرین – ناز شیرین – شیرین گشت که‌سم || نازدار شیرین، ناز شیرین، شیرین همه کسم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم || عشق تو داده تیشه به دستم
عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم || عشق تو داده تیشه به دستمتاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 14:40 | نویسنده : روله ی کرد |
ئه ێ خودا وه کی بۊشم له دوری ئه و یاره
چه هاتیه وه سه رم کردیده ده ر وه ده رم غه م هجرانی
دین و دل له ده سم چێ
کونج غه م نه سیبم بی جور زندانی
ئه ی خودا وه کی بۊشم له دوری ئه و یاره
دین و دڵ له ده سم چی
کنج غه م نه سیبم بێ جور زندانی
بی هم زووان و همدم
له یادم بردی هه ر ده م

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نهم آبان 1392 | 20:14 | نویسنده : روله ی کرد |

مه ر من چوه وه تم ت بۊدن دڵگیر
وه  زوڵفد قه سه م من نه ێرم ته قسیر
هه ر ماڵی گیسکی  خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێ
بنۊسن وه بان پوس شه مامه
هرکی یار نه یری ئومری ته مامه
هه ر ماڵی گیسکی خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێ
ریگه  ێ کرماشان گوڵ ده سه ده سه
بۊشنه وه یارم دی دۊری به سه
هه ر ماڵی گیسکی  خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێ
غه ریبی شاران کاری پیم که رده ن
بێزارم له ژِین رازیم وه مه رده ن
هه ر ماڵی گیسکی  خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێتاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 | 22:15 | نویسنده : روله ی کرد |

تُف وَ چاره گَهی، وَ طِفلی سیام!

خُوَزیا وَ دالِگ، وَ بار بِچِیام!

تف بر چاره‌ی از خردسالی سیاهم! ای کاش در شکم مادر می‌مردم!

اَر بِزانِستیام، کامین روژ مِردیام!

زِنَی وَی دنیا، حرام کِردیام!

اگر می‌دانستم چه روزی مرگم فرا می‌رسد! زندگانی در این دنیا را خراب می‌کردم!ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | 13:7 | نویسنده : روله ی کرد |

از قدیم‌الایام در خطه‌ی زاگرس، ترانه‌هایی دل‌کش و شیرین در بین مردم رواج داشته‌است که بیانگر احساسات و عواطف درونی سرایندگان آن‌هاست. این ترانه‌ها در عین سادگی و بدور از تکلف، بسیار تأثیرگذار هستند. لطف و گیرایی طبیعی، صداقت در احساسات، سادگی تشبیهات و طراوت شاعرانه از دیگر ویژگی‌های این ترانه‌هاست. این ترانه‌ها، نسل به نسل و سینه به سینه به عنوان میراثی ماندگار و گنجینه‌ای ارزشمند به ما انسان‌های امروزی رسیده‌است. بر ماست به عنوان میرث‌داران این گنجینه‌ها، پاس‌شان بداریم و در حفظ، نگه‌داری و اشائه‌ آن‌ها بکوشیم. 

بِنویسین وَ بان، سکه‌ی نادرشاه!

هرکه یار نَیری، نایدَ کرمانشاه!

بر روی سکه‌ی نادرشاهی بنویسید، هرکس یار ندارد، به کرمانشاه نیاید.

*

مِن کُرِّ خَم بیم، لَه خَم بیم پیدا!

خم نافِم بِرّی، خم ناوِم نیا!

من پسر غم بودم و از غم زاده شدم. غم نافم را برید و نامم را انتخاب کرد.

*ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1392 | 0:49 | نویسنده : روله ی کرد |

یه ده س کیه و ده س کیه له بان شانم

ده س دوسمه و دوسمه و قه زاد له مالم

خانم تن تنه دێرید تنه و نیم تنه دێرید

خانم وه ژێر چانه د خاڵ ژیر چانه دێرید

که فتم وه شوند ئای وه شوند وه مه چو مه چو

تاڵی وه زوڵفد ئای له زوڵفد بیله جی و بچو

خانم تن تنه دێرید تنه و نیم تنه دێرید

خانم وه ژێر چانه د خاڵ ژیر چانه دێرید

کم به و کم بچو ئای بچو که م لاره که

که م وێنه ی مه جنون شیت و شه یدام  که

خانم تن تنه دێرید تنه و نیم تنه دێرید

خانم وه ژێر چانه د خاڵ ژیر چانه دێرید

دۊه شه و دیمه خه و خه و درو نیه

که ژاوه ێ لیلی وه ێ ره و  ره د بیهتاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392 | 23:30 | نویسنده : روله ی کرد |

مه ر من چوه وه تم ت بۊدن دڵگیر
وه  زوڵفد قه سه م من نه ێرم ته قسیر
هه ر ماڵی گیسکی  خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێ
بنۊسن وه بان پوس شه مامه
هرکی یار نه یری ئومری ته مامه
هه ر ماڵی گیسکی خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێ
ریگه  ێ کرماشان گوڵ ده سه ده سه
بۊشنه وه یارم دی دۊری به سه
هه ر ماڵی گیسکی  خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێ
غه ریبی شاران کاری پیم که رده ن
بێزارم له ژِین رازیم وه مه رده ن
هه ر ماڵی گیسکی  خوه م ته نیا گورێ
نه زر الله بود یارم نه تورێتاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392 | 23:21 | نویسنده : روله ی کرد |

زور له ميژه كه ده مه وي به يانی كه م ده ردي ده رونم

عيشقت بو به بوروسكه يي زام داري كرد دلي په ر خوينم

هه ر ئه و زامه ش بو ته به ريا بو ئارامي شه واني ته نيا

گه ريام بو خوم گه ريام بو تو بو ئه و دلانه ي بونه ره نجه رو

هو ئازيزم هو گوله كه م سوجده بو دارو به رد ئه به م

بو ئه وه ي به تو به گه م دلم مه شكينه

با ئه م رو روژي يه كه م په ركه ين به ليني

سور بي نه كي ئازيزه كه م په يمان شكيني

ده با بي به ش نه بو له دونياي ئه ويني

ئه ي ياره ژيركه لانه كه م بينايي هه ر دوچاوه كه م

ده لنيا به هه ر پيت به گه م دلم مه شكينه

هو ئازيزم هو گوله كه م سوجده بو دارو به رد ئه به م

بو ئه وه ي به تو به گه م دلم مه شكينهتاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 13:4 | نویسنده : روله ی کرد |
تاريخ : سه شنبه دهم بهمن 1391 | 18:4 | نویسنده : روله ی کرد |

هو هوزه کم   ده نگي زو لالي تونه بي

    منيش لیر ه وه بی د‌ه نگم
هو خاکه که م ره نگي  سوور ئآلي تو نه بی
       منيش لیره بی رنگم
من بی ئیوه بالداریکي بال شکاوم
          کانی کي و شک و بی ئاوم
دوورم لیتان به لام خوشکه کانم براکانم
            ئازاري زامه کانتانم 
دوورم ليتان به لام هاو ریکانم
            هاو ده مي ریژ و شه و تانم
  دوورم ليتان   به لام که سه کانم
   بو هه ميشه له گه لتانم
           هاو خوينتانم
                هاو بيرتانم
                  من گيان فيداي کوردستانمتاريخ : شنبه دوم دی 1391 | 23:28 | نویسنده : روله ی کرد |

پیت  ناخنکیندریم  گومه شین، له خوبایی  ئه ی  گومه شین
ره نگه  به وه ی  شه پوله کانت  به  گرمه و  لرفه و  هاوار  و  هه ره شه ن
گیژ  ده خون  خو  به  دیواری  هه رولی  شاخا  ده ده ن
بایی  بوبی  و  رفاند بیتت،
ئه و  هاوری،  ئاو  هاو  سه نگه ر،  ئاو  روله ی  شیرین
ئه ی  وه یشوومه ی  نه هات  به س  له  پیش چاوی
جاندارو  په له وه ری  به سته زمان  ده ورو و  پشتت  خوبایی  که
به  قاقای  ره ش  به  نیو  چاوانی  واگرژت ،
ئاوازی  ده لووشم  ده گوژم  به ست  خوین
– وست  به  تاویک  مه لوورینه  گوی  رادیره  بزانه  به  گژکی  داهاتووی   بمناسه  و  به 
هه موو  چومان  و  خه لیج  و  روخم  بناسینه
- له مپه ره که ی  ده ریای دووکان  که  پیش  به  تو  چه ن رووباری  له  تو  به  لرفه تر  ده گری ده سکردم
- ئه و  که شتیه  مه زنانه ی  هه زار  شه پولی   سه رکیشی  تو  ده شیلی،  ده سکردم
- ئه و  ئاگره ی  که   سته مکا ر هه لده قرچینی  ده سکردم،
- من  کارگه رم  من ره نجبه رم  من  ئینسانی  تیکوشه ری  جه نگاوه رم
پاش وه ی  سه ری  سه رکوتگه رم  پان کردووه، ئه مجار  دیمه  سه رینی  تو  له خوبایی
شه رت  بی  وه ها  بتبه ستمه وه  به هاورازا  به نشیوا
وینه ی  ئه سپیکی  ده سته مو  به ده شت  و  ده را  خوش  ئازو
وابتبه م  و  بتگیرمه وه،  له  بن  هه موو   داریک  هه موو  بنچکیک دا،
چوک  دابده ی  سوجده  ببه ی  بو  دار  بو  گول  بو  گه نم  بو  ئاوه دانی،
ده ستی  ماندوو  پر  بکه ی  له  هه رزانی
له سه ر  ده رکه ی  خه یالی  زیانه خوری  و  خنکاندن  و  مال   ویرانی.............تاريخ : شنبه دوم دی 1391 | 23:27 | نویسنده : روله ی کرد |

دنيا خه مه ژيان ژانه                  بو شاره که ی به هاری سوور
هيرووشيمای کوردستانه              حه له بچه ی دايکی شاره زوور
کورپه بوچکه به لانکه وا             مندال به سينکی دايکه وا
بو يادی نه ورووژی ئمسال          سووتان و بون به کوو زووخال
مه رچ بی هه مووی به رد و داری    حه له بچه ی تينی رزگاری
ده کينه خه نجه ری توله ی              به ر پيشته ينی کورده واریتاريخ : شنبه دوم دی 1391 | 23:22 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید

با تشکر از كاك میثم گیان بابت ارسال این آهنگ

گومه شین
                      ــ پیت  ناخنکیندریم  گومه شین، له خوبایی  ئه ی  گومه شین
ره نگه  به وه ی  شه پوله کانت  به  گرمه و  لرفه و  هاوار  و  هه ره شه ن
گیژ  ده خون  خو  به  دیواری  هه رولی  شاخا  ده ده ن
بایی  بوبی  و  رفاند بیتت،
ئه و  هاوری،  ئاو  هاو  سه نگه ر،  ئاو  روله ی  شیرین
ئه ی  وه یشوومه ی  نه هات  به س  له  پیش چاوی
جاندارو  په له وه ری  به سته زمان  ده ورو و  پشتت  خوبایی  که
به  قاقای  ره ش  به  نیو  چاوانی  واگرژت ،
ئاوازی  ده لووشم  ده گوژم  به ست  خوین
– وست  به  تاویک  مه لوورینه  گوی  رادیره  بزانه  به  گژکی  داهاتووی   بمناسه  و  به 
هه موو  چومان  و  خه لیج  و  روخم  بناسینه
- له مپه ره که ی  ده ریای دووکان  که  پیش  به  تو  چه ن رووباری  له  تو  به  لرفه تر  ده گری ده سکردم
- ئه و  که شتیه  مه زنانه ی  هه زار  شه پولی   سه رکیشی  تو  ده شیلی،  ده سکردم
- ئه و  ئاگره ی  که   سته مکا ر هه لده قرچینی  ده سکردم،
- من  کارگه رم  من ره نجبه رم  من  ئینسانی  تیکوشه ری  جه نگاوه رم
پاش وه ی  سه ری  سه رکوتگه رم  پان کردووه، ئه مجار  دیمه  سه رینی  تو  له خوبایی
شه رت  بی  وه ها  بتبه ستمه وه  به هاورازا  به نشیوا
وینه ی  ئه سپیکی  ده سته مو  به ده شت  و  ده را  خوش  ئازو
وابتبه م  و  بتگیرمه وه،  له  بن  هه موو   داریک  هه موو  بنچکیک دا،
چوک  دابده ی  سوجده  ببه ی  بو  دار  بو  گول  بو  گه نم  بو  ئاوه دانی،
ده ستی  ماندوو  پر  بکه ی  له  هه رزانی
له سه ر  ده رکه ی  خه یالی  زیانه خوری  و  خنکاندن  و  مال   ویرانی.............

 تاريخ : چهارشنبه یکم آذر 1391 | 12:14 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید 

تو غمگین بنیش شادت کموا
به زور قرآن تیر مدوا
هی لاوه لاوه برخگم لاوه
ارای دوریگت جرگم کواوه
بنور وی مانگه چنه چنیگه
چنه گل (طلای) لای سرونیگه
هی لاوه لاوه برخگم لاوه
ارای دوریگت جرگم کواوه
فیدای بالات بام روزی چوار جاره
صبح و نیمرو عصر و ایواره

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : جمعه سوم شهریور 1391 | 21:51 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید

شمع بیم شعله بیم ای پروانه ام کردی - فره عاقل بیم ای دیوانه ام کردی

تیی بو نه تیی نو - خوش هاتی بان چاو

بنوره وی مانگه ای چنی برزه - ماچ دوس کردن ای و ترس و لرزه

تیی بو نه تیی نو - خوش هاتی بان چاو

باواند برمی ای وی چمه تاوه - وی زنجیر ظلم آی لای دمه داوه

تیی بو نه تیی نو - خوش هاتی بان چاو

دوس اول خاص ای آخر میل سردم - ترکم کردیه ای و قصه ی مردم

تیی بو نه تیی نو - خوش هاتی بان چاو

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : پنجشنبه پنجم مرداد 1391 | 21:47 | نویسنده : روله ی کرد |
اری وفدای بالاد بام آزیزم روژی چوار جاره

آه فدای قامتت شوم عزیزم روزی چهار بار

اری صبح و نیمه رو آزیزم عصر و ایواره

صبح و ظهر ، بعد از ظهر و غروب

لای لای لای لای که ژوله ی چاو که ژالم

لالا لالا ، زیبای چشم چون آهوی من

اری وفدای مالکه ی آزیزم پای پراوت بام

فدای آن خانه ای که در دامنه ی کوه پراو داری

اری وفدای دو دیده ی شو بی خواد بام

آه فدای دو چشم شب زنده دارت

لای لای لای لای که ژوله ی چاو که ژالم

لالا لالا ، زیبای چشم چون آهوی من

اری امشو چن شوه آزیزم دور له یارانم

آه امشب چندمین شب دوری از یاران است

اری وک باغچه ی بی آو آزیزم تشنه ی وارانم

آه که چون باغچه ی بدون آب ، تشنه ی بارانم

لای لای لای لای که ژوله ی چاو که ژالم

لالا لالا ، زیبای چشم چون آهوی من

 http://kurdishmusic90.blogfa.com

توجه: با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز هر کسی این اهنگ را دارد ان را در سایت پیکوفایل آپلود نمائید و ان را در قسمت نطرات برای بنده بفرستید.نام خواننده این اهنگ شهرام ناطری استتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391 | 11:53 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید

باران

آگر گردیمه بوو خاموشم که
حلقه ی گدایی بوو له گوشم که
شرط بو له داخت هرگز نخنم
برگه ی عازیتی و بر نکنم
امرو له رو روی دلکه ی ناشادم
دوسی دور ولات کوتوته یادم
آاااخ باران بارانه باران بارانه نم نم ترمی کرد
چاوکان نسرین له دین درمی کرد
امرو له رو روی دلکه ی ناشادم
دوسی دور ولات کوتوته یادم
باران بارانه باران بارانه نم نم ترمی کرد
چاوکان نسرین له دین درمی کرد
آاااای آایییه آی آی آی... ولا آگر گردیمه بوو خاموشم که...
آزیزکم آزیزکم حلقه ی گدایی بوو له گوشم که...
آگر گردیمه بوو خاموشم که
حلقه ی گدایی بوو له گوشم که
باران بارانه باران بارانه نم نم ترمی کرد
چاوکان نسرین له دین درمی کرد

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : سه شنبه نهم خرداد 1391 | 23:13 | نویسنده : روله ی کرد |

نه شو خوم کرد نه روژم شاده **** ساتی خیالم نارویت له-م یاده
تو مگری مگری چاوکت جوانه **** هر چی تو دگری مالم ویرانه
شوان شو نالان روژان رو رومه **** یکجار پژاره ی دوریکه ی تومه
هو مگری مگری چاوکت ئیشیت *** دایک خود نیه نازت بکیشیت

اگر ناوکت فراموش بکم **** باده ی ناکامی دایم نوش بکم
هو مگری مگری تو نازنینی *** تو آسکی جوانی روی سرزمینی
دردی دوری تو بو من گرانه **** بیره-وه حالم زور پریشانه
تو مگری مگری ای وفادارم **** تنیا اوینم تنیا دلدارم

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 13:16 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید

اسمر یارم جوانه وک ماه تابانه - اسمر اسمر

دختر گندم گون و سبزه که یارم است بسیار جوان و مانند ماه تابان است. 

خوم کرمانشانی و دل گریامه - وه زلف لیلی گان اسیر کریامه

خودم کرماشانی و دلم گرفته است .با زلف لیلی اسیر شده ام

ای زردی خزان گان خطای پائیزه - ای زردی گه من گان دوری عزیزه

 زردی خزان یا همان برگها از خاصیتهای فصل پاییز است.اما زردی روی من از دوری   یار است                            

ملال کوردم گان فارسی نیزانم -  وه زوان کوردی قه ضات وگیانم

بچه کرد هستم فاری بلد نیستم، فقط به زبان کردی (مي گويم) درد و قضای تو به جانم

خوم کرمانشانی گان دوسم (یارم) قصریه - خاطر خای بیمه گان تقصیرم نیه

من کرماشاهی هستم دوستم (یارم) قصری است خاطر خواهش شده ام تقصیرم نیست

http://kurdishmusic90.blogfa.comتاريخ : چهارشنبه سوم اسفند 1390 | 12:28 | نویسنده : روله ی کرد |

کِه ر ما شا نَه گَه م اِی خاکِه ز رِی ن ( کرمانشاه من ای که خاکت زرین است )

کِه ر ما شا نَه گَه م اِی خاکِه ز رِی ن ( کرمانشاه من ای که خاکت زرین است )

هاو زا را وَه گَه ی بَه درَه او خانَه قَه ین ( همدرد وهمصحبت بدره و خانقین )

جی گَه ر گو شَه گِه ی ای لام دی ری ن ( جگر گوشه ایلام و دیرن )

نی شَ تَه ما نَه گِه ی فَر ها د وُ شی رین ( سرزمین و میهن فرهاد وشیرین )

یا دَه گا رَه گَه ی ما د و سا سا نی ( یادگار قوم ماد وسلسله ساسانی )

تو سانَه شا رَه یل گی شت کوُر دوُ سا نی ( توسرور شهر های تمام کردستان هستی )

کُه ر مانج بُوید سوُران گوُ ران یا کَل هوُر ( اگر کرمانج باشی یا سوران یا گوران و یا کلهر )

تُو اَه رای ای مَه هَه ر می نی دَه دُور ( توبرای ما مانند مروارید پر ارزش می باشی )

ناوِد سَه ر رَه س تَه ی تاریخ ای مَه س ( نام تو سر آغاز دفتر تاریخ ماست )

وَه بی کِر ما شان کُور دِسان دی چَه س ( بدون کرمانشاه کردستان معنایی ندارد )

وَه قتی ای مِه کورد رَه زگار هِ مان بُود ( وقتی ما مردم کرد روزگاری می توانیم آزاد زندگی کنیم )

وَه قتی ای مِه کورد رَه زگار هِ مان بُود ( وقتی ما مردم کرد روزگاری می توانیم آزاد زندگی کنیم )

ای لام کِه ر ماشان داژ داره مان بِود ( که ایلام و کرمانشاه نگهبان مان باشد )


کَه ف تِه م وَه شو نِه د ئا زی ز باو باو باو باو وَه مَه چُو مَه چُو ( با نرو ، نرو بدنبالت افتادم ، بیا )

یاخ وا لَچ کَه گَه ت ئازی ز باو باو باو باو گیر بُو خِی دَه چو ( خدا کند سربندت به چوبی گیر کند ، تا نروی )


باو باو باو باو باو مَه چُو لا وَه ( بیا و نرو )

وَه لا ایم شاو لَه لا مان روژ بی کَه را وَه ( ترا بخدا امشب را با ما به صبح برسان )

مَه ر مِه ن چَه وِه تِم ئازی ز باو باو باو باو تو چَه شی نَه ف تی ( مگر من چه چیزی گفته بودم و تو چه چیزی شنیدی )


وَه قِی سَه ی ناکَه س ئازی ز باو باو باو باو وَه لی م دوُیه ر کَه ف تی ( با حرف بیگانه ها بود که از من دور افتادی )
باو باو باو باو خان مَه خا سَه گَه م ( بیا خانم خوبم ، بیا )

وا لا باو قِی لات وَه بان دی یهَ ی را سَه گَه م دی یهَ را سَه گَه م ( ترا بخدا بیا و قدم بروی چشم راست من بگذار )

باو تا بی کِه ی مِه ن ئازیز باو باو باو باو دو سی مان وَه نو ( عزیزم بیا تا دوستی مان را از سر بگیریم )

مِه ن دارِه نا رِه نج ئازیز باو باو باو باو تو دارِه لی مو ( بیا تا مثل درخت نارنج ولیمو با هم باشیم )

باو باو باو باو باو مَه چو لا وَه ( بیا و نرو )

وَه لا ای م شاو لَه لا مان روژ بی کَه را وَه روژ بی کَه را وَه ( تورا بخدا امشب را با ما به صبح برسان )

منبع:

http://kurdistannewmusic.kurdeblog.irتاريخ : سه شنبه دوم اسفند 1390 | 14:13 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلــــــود آهنـــگ

متن ترانه و ترجمه فارسي اشعار

خوم کرماشانی فارسی نیزانم                    وه زوان کوردی قه ضات وگیانم

من کرمانشاهی هستم فاری بلد نیستم، فقط به زبان کردی (مي گويم) درد و قضای تو به جانم

گول ونوشه ی با خانمی                                      شو چرای دیوا خانمی

گل بنفشه ی باغ هایم هستی، در شب تاريك تو چراغ مهمان خانه من هستی

کرما شانی گم وه تور گير یامه                     وه زلف لیلی زنجیر کریامه

كرمانشاهی هستم که به دامت گرفتار شده ام و به زلف لیلی زنجیر شده ام

گول ونوشه ی با خانمی                                  شو چرای دیوا خانمی

گل بنفشه ی باغ هایم هستی، در شب تاريك تو چراغ مهمان خانه من هستی

ایمشو چن شوه نیتیده خاوم                     له کی توریاده گلاره ی چاوم

امشب چند شب است که به خواب من نمی آیی، با کی قهر کرده ای؟ ای رو شنایی چشمهایم

گول ونوشه ی با خانمی                                     شو چرای دیوا خانمی

گل بنفشه ی باغ هایم هستی، در شب تاريك تو چراغ مهمان خانه من هستی

اگر بیده پیم ماچ له ناو دم                       روژی صد کرت قضات خم له خوم

اگر به من بوسه ای از لبانت بدهی، روزی صد بار قضا و بلای تو را به جان خواهم انداخت

گول ونوشه ی با خانمی         شو چرای دیوا خانمی

گل بنفشه ی باغ هایم هستی، در شب تاريك تو چراغ مهمان خانه من هستیتاريخ : شنبه یکم بهمن 1390 | 13:18 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید


هه لپه ركی گه رمه شایی یه هه رایه                   كچ و كور تیكه ل به زمه و سه مایه
هه ركس بو دوستی په یمان ئه به ستی              شان له شان ده خشی ده ست لیك ئارایه
نازدار و بیری شیرین و دولبه ر                              مه ریه م و مه له ك ئه ستیر و گه و هه ر
سه ر چوپی گرن خانمی دولبه ر                         ئه مرو له گه ره ك به زمه و هه رایه
ئه مرو له گه ره ك شایی یه و سه مایه               زره ی بازنه و ده نگی گو به ره
هاواری شا باش سه دای له و به ره                  نازی به چاوان پیم ده لی وه ره
بریا سه د بریا ئه و بومن بوایه                            خوزگه ده خوازم ئه و بو من بوایه
هه لپه رن ده ی ده ی به شان هر به شان        مه مكو له ی ناسك با بینه هژان
شوخیكی جوانم كردووه به نیشان                     جوانی وا نیه وه ك په ری وایهتاريخ : شنبه نهم مهر 1390 | 14:55 | نویسنده : روله ی کرد |

دانلود کنید

** حریر حریره  ** 

شعر : فولکلور کردی کلهری

با صدای استاد شهرام ناظری

مر من چه وتم ،تو بوود ودلگیر******   ای وذلفد قسم مئه نیرم تقصیر 

مگر من چه گفتم که از من دلگیر وناراحت شدی  قسم به ذلفانت که من گناهی ندارم 

آی حریر حریره حریر هر هاتی****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی

   ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

پراو بیستون هردو برا بون****** فلک کاری کرد له یه ک جیا بون

بیستون وپر آو(دو کوه در کرمانشاه) باهم برادر بودند اما دیدی روزگار انان را از هم جدا کرد

ایتر تمنا به بالای کی بود******ایتر کی بونم شیوه تو لئی بود

اکنون بی تو من چه باید بکنم که را میتوان یافت که چون تو باشد 

آی حریر حریره حریره حریر هر هاتی ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی

ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی 

آی من چه وه تم تو چه شه نه فتی******آی وه قه صه ناکس وه من دور که فتی 

مگرمن چه گفتم ،تو چه شنیده ای که به خاطر سخن دشمن از من دوری می جویی

آی حریر حریره حریره حریر هر هاتی ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی

ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدیتاريخ : شنبه دوم مهر 1390 | 23:14 | نویسنده : روله ی کرد |