دانلود کنید

تَنِک

ته‌نک

ته‌نک ته‌نک ته‌نک ته‌نک ته‌نک

ته‌نک ته‌نک ته‌نک ته‌نک ته‌نک

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

چاوانى مه‌ستت باوانم هاورد و بردى

چاوانى مه‌ستت ئازیزم هاورد و بردى

ته‌رکى دڵدارى نازه‌نین تۆ به‌ من کردى

ته‌رکى دڵدارى باوانم تۆ به‌ من کردى

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

 هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

***

ئای بێنن بێنن، گیان بێنن بێنن، که‌ژاوه‌ بێنن

یارم منداڵه‌ و دڵى مه‌شکێنن

ئه‌و کچه‌ منداڵه‌ و دڵى مه‌شکێنن

وه‌ره‌ وه‌ره‌ گیانى من ئه‌رێ جانى من ئه‌رێ ئه‌شکى من ئه‌رێ ماڵه‌که‌م

بێرۆ بێرۆ چاوى من ئه‌رێ یارى من ئه‌رێ ئه‌شکى من ئه‌رێ دیده‌که‌م

ئه‌ى گوڵی من نه‌خشه‌ و چه‌نده‌ جوانه‌

به‌هبه‌هـ له‌به‌ر ئه‌و چاوانه‌

ئه‌ى گوڵی من نه‌خشه‌ و چه‌نده‌ جوانه‌

به‌هبه‌ه له‌به‌ر ئه‌و چاوانه‌

ئای بێنن بێنن، گیان بێنن بێنن، که‌ژاوه‌ بێنن

یارم منداڵه‌ و دڵى مه‌شکێنن

عیشقم منداڵه‌ و دڵى مه‌شکێنن

***

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

رۆژێ نه‌وبینم باوانم کارم گریانه‌

رۆژێ نه‌تبینم ئازیزم کارم گریانه‌

وه‌ک ئازیزمرده‌م باوانم ژینم زیندانه‌

وه‌ک ئازیزمرده‌م باوانم ژینم زیندانه‌

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

ناسکه‌ و ته‌نک ته‌نکی

هه‌نار ده‌نک ته‌نکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى

به‌ ده‌رزیله‌ قایمى کرد

مێخه‌ک له‌به‌ر مه‌مکى