جهت دانلود فایل تصویری روی گل ونو شه  کلیک نمایید.

جهت دانلود فایل تصویری روی گل ونو شه کلیک نمایید.گول ونوشه

گل بنفشه

*****************************************

گول ونوشه باخان می

گل بنفشه باغ من تو هستی

شو چرای دیواخان می

روشنی بخش شبهایم گرمابخش زندگیم تو هستی

هی داد هی بیداد آلوده دردم

ای داد که بیمار شدم بیماری من دوری توست

که لاوه نشین بیاوان گه ردم

عشق تو مرا خرابه نشینوسرگردان بیابانها کرد

گول ونوشه باخان می

گل بنفشه باغ من تو هستی

شو چرای دیواخان می

روشنی بخش شبهایم گرمابخش زندگیم تو هستی

فکر وچاو ودل خرمانی خیال

همه ی فکر وذکر من تویی وتنها به تو می اندیشم

آرام نیه گه رن له دیشت وله مال

دلم بدون تو در هیچ جایی آرام وقرار ندارد

گول ونوشه باخان می

گل بنفشه باغ من تو هستی

شو چرای دیواخان می

روشنی بخش شبهایم گرمابخش زندگیم تو هستیتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:31 | نویسنده : روله ی کرد |