گلچین بهترینهای هنرمند خوش آوای کورد

نوری احمدی

نوری احمدی - وبلاگ کرد وکردستان

گردون

آموزا

آواره

درگاه

هه ورامی شیوه

کراس رش

لیلی به ناز

نرمین

شیرین

واران

*******************************تاريخ : سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ | 22:52 | نویسنده : روله ی کرد |