کشکله شیرازی هی باوه باوه - هر چی دت خاصه هانه خرم آوه

هناری هایته ولی دوس اوه - اویشم بخومی هر و پوس اوه

هر کس مزگانی دوس ارام باره - اجازه دری چاوم دراره

http://kurdishmusic90.blogfa.com



تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ | 22:1 | نویسنده : روله ی کرد |