که ده لین  

كه دلین ئه مرو ده شتت و كیو شینه

چه نده مه لبه ندی ئیمه شیرینه

بچوره سه ر گردی یاره ببینه

له جیهاندا , گولیكی ره نگینه

زه مز مه ی بولبولی به هارانی

وورده بارانی ژیر ده وارا نی

نه شئه ی به زمی سه ر چنارانی

ووشكه سوفی ئه خاته گورانی

ئه و ده مه ی روژ ئه گاته ئیواره

رو و بكه ره شاخی گویژه بنواره

عه ر شی په رو ه ردگاری لی دیاره

دامه نی و ه ك به هه شتی ئاواداره

 

ترجمه فارسی

میگویند

كه میگویند امروز دشت و كوه سبز است

چقدر میعاد گاه ما شیرین است

به قله (یار بینه ) صعود كن

كه  در جهان گلی رنگین است

زمزمه بلبل بهارانش

نم نم باران ریز

عشوه گری برگهای بالای چنار بر اثر وزیدن نسیم

صوفی متعصب را به آواز خواندن و جنب و جوش میاندازد

وقتی كه غروب فرا میسرد

به طرف كوه (گویژه) برو ببین

كه عظمت طبیعت از انجا پیداشت

دشت و دمن ان همچون بهشت پر آب و سبز و خرم است

 

 تاريخ : یکشنبه ششم شهریور ۱۳۹۰ | 22:41 | نویسنده : روله ی کرد |